برگزاری دومین جلسه آموزشی ویژه پرسنل سازمان با عنوان فشار خون

برگزاری دومین جلسه آموزشی ویژه پرسنل سازمان با عنوان فشار خون

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد دومین جلسه آموزشی در ماه اخیر با عنوان فشار خون ویژه پرسنل سازمان در روز دوشنبه 28 خرداد ماه 97 برگزار شد. این جلسه که به مربیگری دکتر میرحسینی از مرکز بهداشت یزد برگزار شد به مدت 2 ساعت ادامه داشته و در پایان جلسه فشار خون کلیه پرسنل شرکت کننده در این جلسه آموزشی جهت اطلاع از میزان فشار خون و تشخیص مشکل فشارخون گرفته و به اطلاع آن ها رسید.

 روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد