برگزاری جلسه کمیسیون گردشگری در صحن شورای اسلامی شهر یزد در خصوص مسیر گردشگری نوروز 99

برگزاری جلسه کمیسیون گردشگری در صحن شورای اسلامی شهر یزد در خصوص مسیر گردشگری نوروز 99

در جلسه ای که روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۸ با حضور رئیس و اعضای کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد، رئیس سازمان حمل و نقل و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و تنی چند از مسئولین و کارشناسان این سازمانها برگزار گردید در خصوص راه اندازی و بهبود حمل و نقل و مسیر گردشگری ویژه نوروز ۹۹ بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.