برگزاری جلسه آموزش پیشگیری از شیوع بیماری‌ کرونا در شهرداری یزد

برگزاری جلسه آموزش پیشگیری از شیوع بیماری‌ کرونا در شهرداری یزد

جلسه آموزش پیشگیری از شیوع بیماری‌ کرونا در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه برنامه ریزی شهرداری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه برنامه ریزی شهرداری یزد - جلسه آموزش و پیشگیری از شیوع بیماری‌ کرونا با حضور کارشناسان بهداشت و برخی از معاونین شهرداری در دفتر مهدی فعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی برگزار شد.

در این نشست ضمن تشریح جزئیات شیوع ویروس کرونا توسط کارشناس بهداشت، نحوه مقابله با آن، راه‌های انتشار، دستورالعمل‌های بهداشتی در خصوص راهکارهای رعایت نکات بهداشتی نکاتی ایراد شد.