برگزاری جلسه آموزش عکاسی ویژه پرسنل بازرسی سازمان

برگزاری جلسه آموزش عکاسی ویژه پرسنل بازرسی سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد جلسه ای با همکاری واحد آموزش و روابط عمومی سازمان با موضوع آموزش مبانی عکاسی جهت پرسنل بازرسی سازمان برگزار شد؛ در این جلسه که روز یکشنبه 20 خرداد ماه 97 برگزار شد، علی مزیدی مسئول روابط عمومی سازمان به آموزش مبانی عکاسی در یک جلسه 2 ساعته جهت نیروهای واحد بازرسی سازمان پرداخت. به گفته سید علی رضوی مسئول آموزش سازمان این سلسله جلسات آموزشی در عناوین مختلف به صورت ماهیانه جهت واحد های مختلف سازمانی برگزار خواهد شد. در پایان این جلسه آموزشی جزوه ای حاوی خلاصه مطالب تدریس شده در اختیار افراد شرکت کننده قرار گرفت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد