برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی توانمندی های صنعت حمل و نقل شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی

برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی توانمندی های صنعت حمل و نقل شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور، اولین نمایشگاه بین المللی توانمندی‌های صنعت حمل و نقل شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی از تاریخ 14 الی 17 دی‌ماه به محوریت اتحادیه های حمل و نقل شهری در محل شهر آفتاب تهران برگزار خواهد شد. این نمایشگاه با حضور سازمانهای حمل و نقل کشور و تولید کنندگان سخت افزار و نرم افزار این حوزه برگزار می‌گردد و سازمان های اتوبوسرانی و شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل عمومی می توانند با هدف معرفی شرکت و انتقال دانش و تجربه در خصوص مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری، در نمایشگاه مذکور حضور یابند. شرکت ها می توانند جهت ثبت نام به سایت نمایشگاه به آدرس WWW.UTCX.IR مراجعه