برگزاری آخرین جلسه هیئت مدیره سازمان حمل و نقل

برگزاری آخرین جلسه هیئت مدیره سازمان حمل و نقل

به گزارش روابط عمومی سازمان آخرین جلسه هیئت مدیره سازمان ساعت 6 صبح روز سه شنبه 15 اسفند 96 با حضور اعضا تشکیل گردید. محمد رضا شفیعی ریاست و رئیس هیئت مدیره سازمان در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی شائبه ی اعضای محترم هیئت مدیره در زمینه تصمیم گیری در مورد سیاست های کلی و امور زیر بنایی این سازمان گفت:  در سالی که گذشت اعضای این جلسه با همدلی و پشتکار تمام در راستای تصمیم گیری در مورد برنامه های سازمان گام های بلندی برداشتند؛در پایان نیز از تلاش ها و زحمات داوود زارع بیدکی سرپرست سابق سازمان حمل و نقل در زمان تصدی این جایگاه تقدیر و تشکر به عمل آمد. 

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد