برگزاري مزايده

برگزاري مزايده

مزايده فروش 10 دستگاه اتوبوس 355؛ براي اطلاعات بيشتر اينجا را كليك كنيد.

براي ديريافت اسناد مناقصه اينجا را كليك كنيد