برپایی نماز جماعت و ضیافت افطاری برای مسافرین روزه دار در نمازخانه پایانه

برپایی نماز جماعت و ضیافت افطاری برای مسافرین روزه دار در نمازخانه پایانه

برپایی نماز جماعت و ضیافت افطاری برای مسافرین روزه دار در نمازخانه پایانه   

در پایانه مسافربری شهرداری یزد نماز جماعت ظهر، عصر، مغرب و عشاء با حضور پرشور مسافرین همه روزه در نمازخانه پایانه برگزار می گردد. در ماه مبارک رمضان نیز با همکاری شرکتهای مسافربری مستقر در پایانه ارائه افطاری برای  مسافرین روزه دار همه روزه در نمازخانه پس از برپایی نماز مغرب و عشاء صورت می گیرد.