بررسی وضعیت کارت بلیط اتوبوس های شهری طی جلسه مشترک سازمان حمل و نقل با شرکت سامانه الکترونیک بانک انصار

بررسی وضعیت کارت بلیط اتوبوس های شهری طی جلسه مشترک سازمان حمل و نقل با شرکت سامانه الکترونیک بانک انصار

به گزارش روابط عمومی سازمان در روزیکشنبه 17 تیرماه 1397 جلسه ای با حضور پاک سرشت معاون نظارت و بازرسی، محمد رضا نظیر مدیر مالی و حسنی مسئول انفورماتیک سازمان با کمالی سرپرست بانک انصار و خلعت آبادی رئیس سامانه الکترونیک بانک انصار در سالن جلسات سازمان برگزار گردید؛ در طی این جلسه در مورد نحوه ساماندهی وضعیت کارت بلیط و راهکارهای اجرای طرح اختصاص بلیط تک نفره جهت استفاده شهروندان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد