بررسی عملکرد و خدمات رسانی شرکت های تعاونی حمل و نقل شماره یک و امید شتاب یزد با حضور محمد رضا شفیعی ریاست و محمد جواد کریمی مشاور فنی-مهندسی سازمان؛

بررسی عملکرد و خدمات رسانی شرکت های تعاونی حمل و نقل شماره یک و امید شتاب یزد با حضور محمد رضا شفیعی ریاست و محمد جواد کریمی مشاور فنی-مهندسی سازمان؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز سه شنبه 9 مرداد ماه 1397 جلسه ای پیرامون بررسی عملکرد و خدمات رسانی  شرکت های تعاونی حمل و نقل شماره یک و امید شتاب یزد در محل سالن جلسات دفتر ریاست سازمان برگزار شد؛ این جلسه با حضور  محمد رضا شفیعی ریاست و محمد جواد کریمی مشاور فنی-مهندسی سازمان و همچنین مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره دو شرکت بخش خصوصی برگزار گردید. در این جلسه پیرامون عملکرد و نحوه ارائه خدمات، مشکلات پیش روی شرکت تعاونی ها، درخواست ها و نیز برنامه های پیش روی این مجموعه جهت افزایش کیفیت و بهره وری شرکت ها بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد