بررسی روند نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کمیسون عمران

بررسی روند نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کمیسون عمران

به گزارش روابط عمومی سازمان صبح امروز شنبه هفتم دیماه ۹۸ جلسه ای در صحن کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد با موضوع بررسی روند نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یزد برگزار گردید؛
در این جلسه که با حضور شهردار یزد، معاون مالی اقتصادی شهرداری، رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر، مدیرعامل و مدیر فروش شرکت کرمان خودرو (ریگان خودرو) برگزار گردید در خصوص محصولات این شرکت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری بحث و تبادل نظر شد.