برد 3 بر صفر تیم والیبال سازمان حمل و نقل بر تیم سازمان عمران شهرداری یزد؛

برد 3 بر صفر تیم والیبال سازمان حمل و نقل بر تیم سازمان عمران شهرداری یزد؛

به گزارش حمید میرقلی رئیس انجمن والیبال شهرداری یزد سومین روز از مسابقات والیبال خانواده بزرگ شهرداری یزد در روز شنبه سیزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت در قالب سه بازی برگزار گردید؛

در این بازی ها تیم سازمان حمل و نقل شهرداری یزد که در مصاف تیم سازمان عمران قرار گرفت توانست با یک برد مقتدرانه با نتیجه سه بر صفر تیم حریف را شکست دهد. 

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد