با موافقت شورای اسلامی شهر یزد دریافت کرایه اتوبوس بصورت نقدی بجای استفاده از کارت شهروندی 1000 تومان مصوب گردید؛

با موافقت شورای اسلامی شهر یزد دریافت کرایه اتوبوس بصورت نقدی بجای استفاده از کارت شهروندی 1000 تومان مصوب گردید؛

با مصوبه شورای اسلامی شهر، در راستای توسعه استفاده از کارت شهروندی در ناوگان حمل و نقل عمومی یزد بلیط اتوبوس با نرخ اعلامی قبل 500 تومان و دریافت وجه نقد از سوی رانندگان 1000 تومان تعیین گردید.
کارت های شهروندی مورد استفاده در حمل و نقل عمومی در کلیه پایانه های اتوبوس شهری و نیز بعضی از ایستگاه های اتوبوس قابل عرضه می باشد.
 
روابط عمومی سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یزد