با حضور رئیس و معاونین سازمان جلسه بررسی راه اندازی تاکسی اینترنتی شتاب در یزد برگزار شد

با حضور رئیس و معاونین سازمان جلسه بررسی راه اندازی تاکسی اینترنتی شتاب در یزد برگزار شد

با حضور رئیس و معاونین سازمان جلسه بررسی راه اندازی تاکسی اینترنتی شتاب در یزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، جلسه ای با حضور محمد رضا شفیعی ریاست سازمان و معاونین و نمایندگان شرکت تاکسی اینترنتی شتاب در خصوص طرح پیشنهادی ایجاد تاکسی اینترنتی در شهر یزد برگزار شد در این جلسه طراح و برنامه نویس این شرکت شرایط و پیشنهادات را مطرح نمودند ومقرر شد درخواست پیشنهادی پس از بررسی و کارشناسی نهایی توسط سازمان تصمیم گیری و اعلام گردد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری یزد