بازسازی و تعمیرات 160 دستگاه اتوبوس خط واحد در فصل تابستان؛

بازسازی و تعمیرات 160 دستگاه اتوبوس خط واحد در فصل تابستان؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، محمد رضا شفیعی، رئیس این سازمان گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و تعطیلی اکثر مدارس و دانشگاه ها و به تبع آن استفاده کمتر شهروندان از ناوگان اتوبوسرانی طبق برنامه اعلام شده از سوی معاون فنی و مهندسی سازمان جهت بازسازی و تعمیرات تعداد 160 دستگاه اتوبوس شهری از اول تیر ماه سال جاری روزانه 20 دستگاه اتوبوس، جهت بازسازی و تعمیرات کلی و جزئی از مسیر ناوگان شهری خارج و متوقف خواهد شد.

محمد رضا شفیعی افزود؛ بهره برداران بخش خصوصی موظف می باشند طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان، از زمان توقف به مدت 10 روز اتوبوس خود را بازسازی و جهت ورد مجدد به ناوگان تاییدیه کارشناسان فنی این سازمان را دریافت نمایند.

وی تاکید نمود: اتوبوس های حومه شهر یزد، شرایط حضور مجدد در ناوگان شهری جهت اتوبوس های حومه شهر یزد نیز پس از تایید کارشناسان فنی این سازمادن خواهد بود؛ لذا در صورت نیاز به تعمیرات و بازسازی می بایست در فصل تابستان به این مهم اقدام نمایند.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در پایان گفت: تعداد 160 دستگاه اتوبوس در طول فصل تابستان از ابتدای تیرماه تا نیمه شهریور ماه بازسازی شده و از نیمه شهریور ناوگان آماده خدمات رسانی به شهروندان یزدی و مسافرین گرامی می باشد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد