بازدید و جلسه ریاست سازمان حمل و نقل به همراه معاون و مشاور فنی سازمان با آقای مهراد نماینده شرکت شهاب خودرو؛

بازدید و جلسه ریاست سازمان حمل و نقل به همراه معاون و مشاور فنی سازمان با آقای مهراد نماینده شرکت شهاب خودرو؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز سه شنبه ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۷ ریاست سازمان به همراه معاون و مشاور فنی مهندسی سازمان در معیت دکتر مهراد، نماینده شرکت شهاب خودرو پس از برگزاری جلسه ای در محل دفتر محمد رضا شفیعی، ریاست سازمان، از محل توقفگاه سازمان و شرکت گواه یزد دیدن نموده و ضمن بازدید از دو اتوبوس بازسازی شده و اتوبوس های تولیدی شرکت شهاب خودرو به بررسی مشکلات و ایرادات موجود در محصولات این شرکت و نیز راه حل های موجود جهت رفع اینگونه مشکلات به بحث و گفتگو پرداختند.
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد