بازدید و تقدیر ریاست سازمان از مدیر عامل و پرسنل دو مجموعه ۱۸۳۰ و ۱۳۳ در روز ملی حمل و نقل؛

بازدید و تقدیر ریاست سازمان از مدیر عامل و پرسنل دو مجموعه ۱۸۳۰ و ۱۳۳ در روز ملی حمل و نقل؛

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در معیت معاونین، مسئول روابط عمومی و جمعی از پرسنل سازمان طی بازدیدی از دو مجموعه تاکسی بیسیم 1830 و 133 از مدیریت و کلیه پرسنل و دست اندر کاران این مجموعه تقدیر و تشکر به عمل آورد. محمد رضا شفیعی ضمن گرامیداشت روز 26 آذر به عنوان روز ملی حمل و نقل  این روز را به تمامی رانندگان زحمتکش ناوگان حمل و نقل عمومی بخصوص رانندگان این دو مجموعه تبریک گفت.