بازدید نوروزی رئیس سازمان از پرسنل پایانه های برونشهری و درونشهری؛

بازدید نوروزی رئیس سازمان از پرسنل پایانه های برونشهری و درونشهری؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز چهارشنبه ۷ فروردین ۹۸، محمد رضا شفیعی، رئیس سازمان، در معیت معاون نظارت بازرسی و مسئول روابط عمومی از پرسنل پایانه های غدیر، امام علی (ع)، دولت آباد و شاهدیه دیدن نمود و پس از بازدید از قسمت های مختلف این پایانه ها و بررسی مسائل و مشکلات پیش روی این چند مجموعه دستوراتی جهت فراهم نمودن تمهیدات لازم در خصوص رفع این کاستی ها ارائه نمود.