بازدید معاون امور زیربنائی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری و ریاست سازمان از پایانه مهر

بازدید معاون امور زیربنائی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری و ریاست سازمان از پایانه مهر

به گزارش روابط عمومی، صبح روز پنجشنبه 12 بهمن، محمود دهقان معاون امور زیربنائی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد،  محمد رضا شفیعی ریاست و داود زارع معاون فنی و مهندسی سازمان از پایانه جدید الاحداث مهر بازدید نمودند.

در این بازدید در خصوص جانمایی و روند ساخت پایانه بحث و تبادل نظر شد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد