بازدید محمدرضا عظیمی زاده شهردار یزد،از یک دستگاه مینی بوس دو درب ویژه حمل ونقل عمومی