بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از روند بازسازی ناوگان اتوبوس

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از روند بازسازی ناوگان اتوبوس

به گزارش روابط عمومی، صبح روز چهارشنبه 18 بهمن، جمالی نژاد شهردار یزد، غلامعلی سفید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر یزد و همچنین محمد رضا شفیعی ریاست، معاونین فنی و مهندسی و نظارت و بازرسی و مشاور فنی سازمان با حضور در توقفگاه امام حسین(ع) از روند بازسازی ناوگان اتوبوس شهری یزد بازدید نمودند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد