بازدید سرپرست شهرداری یزد از جایگاه عرضه سوخت و نیز مجتمع فنی تعمیرگاهی پایانه مسافربری غدیر؛

بازدید سرپرست شهرداری یزد از جایگاه عرضه سوخت و نیز مجتمع فنی تعمیرگاهی پایانه مسافربری غدیر؛

به گزارش روبط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد روز سه شنبه 27 فروردین ماه 98 جلسه ای با حضور سید علی مشتاقیون سرپرست شهرداری یزد، فرامرز رمضانی رئیس سازمان مشارکت ها، داوود زارع معاون فنی مهندسی سازمان حمل و نقل و جمعی از مسئولان و کارشناسان مربوطه با نمایندگان بخش خصوصی در محل دفتر این جایگاه برگزار گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم در مورد اادامه و نحوه واگذاری این جایگاه و نیز مجتمع فنی و تعمیرگاهی سازمان گرفته شد.

در پایان نیز مشتاقیون در معیت هیئت همراه از کل مجموعه عرضه سوخت و فنی تعمیرگاهی دیدن نمود.