بازدید ریاست سازمان حمل و نقل به اتفاق مدیر کل میراث فرهنگی یزد از اولین بازارچه سیار صنایع دستی یزد

بازدید ریاست سازمان حمل و نقل به اتفاق مدیر کل میراث فرهنگی یزد از اولین بازارچه سیار صنایع دستی یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد ریاست سازمان حمل و نقل شهرداری یزد به اتفاق مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از اولین اتوبوس بازارچه سیار صنایع دستی یزد دیدن نمود.

محمد رضا شفیعی ریاست سازمان حمل و نقل و سید مصطفی فاطمی مدیر کل میراث فرهنگی از این بازارچه که به همت انجمن حمایت از صنایع دستی در حمایت از تولید کالای ایرانی با همکاری سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد جهت اختصاص اتوبوس و نیز سازمان میراث فرهنگی  افتتاح گردیده است  در عصر روز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷   بازدید نمود.
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد