بازدید ریاست سازمان به همراه معاون فنی از روند اجرای طرح نوروز در پایانه غدیر

بازدید ریاست سازمان به همراه معاون فنی از روند اجرای طرح نوروز در پایانه غدیر

به گزارش روابط عمومی روز یکشنبه 96/12/13 شفیعی ریاست سازمان به همراه کریمی مدیرعامل سابق و مشاور کنونی سازمان و نیز داوود زارع بیدکی معاون فنی سازمان از پروژه رنگ آمیزی وسایل ورزشی و طراحی فضای سبز پایانه مسافربری و آماده سازی جهت نوروز دیدن نمود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد