بازدید ریاست سازمان از وضعیت روشنایی پایانه غدیر

بازدید ریاست سازمان از وضعیت روشنایی پایانه غدیر

به گزارش روابط عمومی شفیعی ریاست سازمان به همراه پاک سرشت و زارع معاونین نظارت و فنی سازمان در شامگاه دوشنبه 7 اسفند ماه از وضعیت روشنایی پایانه غدیر دیدن نمودند.

به گزارش روابط عمومی شفیعی ریاست سازمان به همراه پاک سرشت و زارع معاونین نظارت و فنی سازمان در شامگاه دوشنبه 7 اسفند ماه از وضعیت روشنایی پایانه غدیر دیدن نمودند. در این بازدید طی مشاوره ای با یک کارشناس نورپردازی، تصمیمات جدیدی در مورد نورپردازی و نیز صرفه جویی در مصرف انرژی دراین پایانه گرفته شد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد