بازدید الهه جوابی عضو شورای اسلامی شهر یزد به همراه مهندس مرزبان، شهردار حمیدیا از اتوبوس شادی نوروز ۹۸؛

بازدید الهه جوابی عضو شورای اسلامی شهر یزد به همراه مهندس مرزبان، شهردار حمیدیا از اتوبوس شادی نوروز ۹۸؛

به گزارش روابط عمومی سازمان در روز شنبه ۱۰ فروردین ۹۸، الهه جوابی، عضو شورای اسلامی شهر یزد به همراه مرزبان، شهردار حمیدیا از اتوبوس شادی نوروز ۹۸ مستقر در حسینیه امیر چقماق یزد بازدید به عمل آوردند.
لازم به ذکر است این اتوبوس با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد انجام گرفته و تا روز ۱۵ فروردین ۹۸ نیز در نقاط مختلف شهر یزد جهت خدمات رسانی به مسافرین نوروزی مستقر می گردد.