آگهي مزايده

آگهي مزايده

 سازمان اتوبوسرانی يزد به استناد بند1صورتجلسه مورخ 26/4/87 هيئت مديره در نظر دارد از طريق مزايده کتبی نسبت به واگذاری امور تبليغات  در 4 بخش به شرح ذيل به کانون های تبليغاتي دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی يزد اقدام نمايد.

ـ اجاره فضای بدنه اتوبوس جهت نقاشی

ـ اجاره فضای بالای سايبان ايستگاه اتوبوس در سطح شهر

ـ تهيه جلد دفترچه بليط خط واحد و استفاده  تبليغاتي از فضای آن

ـ اجاره تابلو ديجيتالی ال ای دی واقع در پايانه سه راه شحنه

متقاضيان می توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و اخذ مدارک شرکت در مزايده حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آخرين آگهی به سازمان اتوبوسرانی واقع در جنب ترمينال مسافربری مراجعه و يا با شماره تلفن 7246700 ـ 7246800 تماس حاصل نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول :3/4/87

تاريخ انتشار نوبت دوم : 10/4/87

براي مشاهده شرايط عمومي فضاي تبليغاتي مزايده اينجا را كليك كنيد.