اولین مسیر دوچرخه سواری شهر یزد مورد بهره برداری قرار گرفت

اولین مسیر دوچرخه سواری شهر یزد مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی محمد رضا شفیعی ریاست سازمان حمل و نقل و رئیس هیئت دوچرخه سواری شهرستان یزد از افتتاح اولین مسیر دوچرخه سواری در روز 26 اسفندماه سال جاری خبر داد و افزود: مسیر های دیگری نیز در حال احداث و بهره برداری هستند که این مسیر ها در نهایت قرار است که همانند تکه های پازل به یکدیگر منتهی و متصل شوند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد