اولین مرحله بازدید فنی و ایمنی مینی بوس های تحت نظارت سازمان حمل و نقل با همکاری پلیس راهور صورت گرفت؛

اولین مرحله بازدید فنی و ایمنی مینی بوس های تحت نظارت سازمان حمل و نقل با همکاری پلیس راهور صورت گرفت؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد با هماهنگی های صورت گرفته از سوی واحد اجرایی و نظارت و بازرسی سازمان، انجام اولین دوره بازدید سالیانه مینی بوس های تحت نظارت سازمان در روز سه شنبه 27 شهریور ماه 1397 صورت گرفت؛ این دوره که اولین دوره از چهار دوره بازدیدهای سالیانه می باشد و با همکاری پلیس راهور شهرستان یزد انجام شد، از ساعت 7:30 صبح روز سه شنبه آغاز و تا ساعت 11:30 ادامه داشت که طی آن تعداد بیش از 120 دستگاه مینی بوس مورد بازرسی ظاهری و فنی قرار گرفت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد