اولین جلسه شورای معاونین سازمان با حضور اعضاء تشکیل گردید.

اولین جلسه شورای معاونین سازمان با حضور اعضاء تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل بارومسافرشهرداری یزد؛
اولین جلسه شورای معاونین سازمان حمل و نقل شهرداری یزد درسال ۱۳۹۷ با حضور اعضاء در محل دفتر مدیریت روز شنبه ۱۸ فروردین ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷ تشکیل شد .
در این جلسه معاونین و مدیران حراست و روابط عمومی سازمان در خصوص فعالیت حوزه های مربوطه درایام تعطیلات نوروز گزارش خود را ارائه نمودند.
دراین جلسه محمدرضا شفیعی ریاست سازمان اعلام نمود: در سال جدید ۱۰۰ دستگاه از تاکسی های فرسوده از ناوگان شهری خارج شده و خودروهای جدید جایگزین خواهد شد.
 همچنین شفیعی افزود؛ بر اساس طرح پیمایش سوخت خودروهای دیزلی و ساماندهی اتوبوس های موسسات مینی بوسرانی، مجوز فعالیت برای سه موسسه مینی بوسرانی و بابت سرویس مدارس نیز یک مورد مجوز فعالیت صادر گردید که امیدواریم در خدمت رسانی به مردم شریف و شهروندان یزدی مفید فایده قرار بگیرد.
روابط عمومی سازمان حمل ونقل بارومسافرشهرداری یزد