اولین جلسه ریاست سازمان با مدیر کل فرودگاه بین المللی یزد

اولین جلسه ریاست سازمان با مدیر کل فرودگاه بین المللی یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه ای در پایان وقت اداری روز دوشنبه 6 فروردین ماه 97 با حضور سرزده محسن صادقیان معاون امور عمرانی استانداری یزد و عباس محمدی مدیر کل فرودگاه بین المللی یزد در محل سازمان حمل و نقل برگزار گردید که طی آن پیرامون مسائل و مشکلات تاکسی های فرودگاه در خدمات رسانی به مسافرین و نیز مسائل  حاشیه ای ایجاد شده توسط تاکسی اینترنتی ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد