اولین تاکسی برلیانس وارد ناوگان تاکسی شهری یزد شد؛

اولین تاکسی برلیانس وارد ناوگان تاکسی شهری یزد شد؛

در راستای تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی؛
اولین تاکسی برلیانس وارد ناوگان تاکسی شهری یزد شد؛
 
محمدرضا شفیعی با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت مناسب برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار کرد:‌ نوسازی و بهسازی ناوگان شهر یزد در دستور کار ویژه سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد قرار گرفته است.
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد با اشاره نوسازی و بهسازی وضعیت ناوگان تاکسی شهری گردشی در شهر یزد افزود: ثبت‌نام تاکسی برلیانس جهت  تعویض تاکسی های فرسوده شهری از ابتدای سال جاری آغاز و هم اکنون اولین خودرو تاکسی برلیانس وارد ناوگان شده و کار خود را آغاز نموده است؛ همچنین تاکسی های نوسازی شده دیگر نیز در روزهای آتی وارد ناوگان حمل و نقل شهری خواهند شد.
 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد