انتصاب مسئول جدید سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

انتصاب مسئول جدید سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

 

طی حکمی از سوی شهردار یزد داود زارع به عنوان سرپرست سازمان حمل و نقل بار مسافر شهرداری یزد منصوب شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری یزد با معرفی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری، داود زارع به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد.
خاطرنشان اینکه داود زارع با سابقه 14 سال خدمت در شهرداری یزد و مدرک کارشناسی عمران تا کنون سمت هایی از قبیل مسئول حوزه خدمات منطقه دو، معاونت بهره برداری و مسئول حراست سازمان اتوبوسرانی و معاونت فنی سازمان حمل و نقل بار و مسافر را بر عهده داشته است .