انتصاب رئيس هيات مديره

انتصاب رئيس هيات مديره

                                                                        تاريخ: 87/4/25                 

                                                                       شماره: 19864/400

بسمه تعالي

برابر ابلاغي از سوي شهردار محترم يزد رئيس هيأت مديره سازمان اتوبوسراني يزد وحومه منصوب شد0متن ابلاغ به شرح ذيل مي باشد0

آقاي مهندس آثاري
سرپرست معاونت حمل ونقل وترافيك

سلام عليكم

    احتراما" به استناد تبصره 2 ماده 12 اساسنامه سازمان اتوبوسراني شهر يزد جنابعالي را به عنوان رئيس هيأت مديره اين سازمان منصوب مي نمايم 0اميد است با توكل به ايزد منان در راستاي تحقق اهداف سازمان كوشا باشيد0

سيد علي اكبر ميروكيلي

شهردار يزد