انتخاب محمد رضا شفیعی، رئیس سازمان حمل و نقل به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور؛

انتخاب محمد رضا شفیعی، رئیس سازمان حمل و نقل به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور؛

محمدرضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد و عضو هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی کشور به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور انتخاب شد.
ضمن تبریک به ایشان و همه همکاران عزیز برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت می نماییم.