امضای تفاهم نامه همکاری هیئت ورزشهای همگانی استان و سازمان حمل و نقل

امضای تفاهم نامه همکاری هیئت ورزشهای همگانی استان و سازمان حمل و نقل

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، هیئت ورزشهای همگانی استان یزد و سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در جهت همکاری برای ارتقا در زمینه رشته ورزشی های ورزشی مختلف و همچنین کمک به حضور همه شهروندان در برنامه های ورزشی و تفریحی تفاهم نامه همکاری به امضا رساندند.
در نشست امضای این تفاهم نامه که با حضور محمدرضا شفیعی، رئیس سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری یزد، محمدرضا نظیر مدیر مالی سازمان، حسین نیکرخ، مسئول روابط عمومی این سازمان و  امیرعظیم صحت مند، رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان، امین سامعی دبیر این هیئت در دفتر هیئت ورزشهای همگانی استان برگزار شد، امیرعظیم صحت مند در سخنانی با تقدیر از تلاشهای سازمان حمل و نقل ، بار و مسافر شهرداری یزد در جهت استفاده مردم از حمل و نقل عمومی ادامه داد: سازمانهای مرتبط با سازمان حمل و نقل ، بار و مسافر شهرداری یزد می توانند با همکاری و هم افزایی هیئت ورزشهای همگانی و همچنین فعالیت های هیئت ورزشهای همگانی در جهت ارتقای سلامت کارکنان این سازمان دو بازوی هم برای شهری سالم تر با مردمانی شاداب باشند.
وی ادامه داد: امیدواریم به مانند گذشته فعالیت های متقابل این دومجموعه برای همه شهروندان یزدی مفید فایده باشد.
محمدرضا شفیعی، رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد نیز در سخنانی با اشاره به فعالیت های همگانی و مردمی این دو ارگان افزود : امیدواریم با هم افزایی بیشتر هیئت ورزشهای همگانی استان و سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد قدم های خوبی در جهت افزایش سلامت، شادابی و نشاط شهروندان یزد برداریم.
در ادامه تفاهم نامه همکاری امضا و بین مسئولان رد و بدل شد.