امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز بهداشت شهرستان یزد با سازمان

امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز بهداشت شهرستان یزد با سازمان

به گزارش روابط عمومی، صبح روز سه شنبه 17 بهمن، دکتر محمد رضا اعلائی رئیس مرکز بهداشت شهرستان یزد با حضور در سازمان با محمد رضا شفیعی ریاست دیدار و گفنگو نمود.

در این دیدار که الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد حضور داشت تفاهم نامه ای دوجانبه امضاءشد.

لازم به ذکر است مفاد تفاهم نامه بر اساس موضوعات و بندهایی از قبیل ارائه منابع آموزشی، برگزاری دوره های آموزشی در عرصه های مختلف بهداشتی و سلامت، ارائه خدمات پیشگیرانه بهداشتی و سایر خدمات قابل ارائه مندرج در تفاهم نامه می باشد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد