آغاز عملیات بهسازی سرپناه های پایانه اتوبوسرانی میدان جانباز (اطلسی)

آغاز عملیات بهسازی سرپناه های پایانه اتوبوسرانی میدان جانباز (اطلسی)


آغاز عملیات بهسازی سرپناه های پایانه اتوبوسرانی میدان جانباز (اطلسی)

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد از آغاز عملیات بهسازی سرپناه های ایستگاه اتوبوس پایانه میدان جانباز (اطلسی) خبر داد. مهدی فعالی عنوان کرد: با توجه به مشکلات ظاهری و فنی ایستگاه میدان جانباز و لزوم تعمیر و بهسازی این سرپناه ها، عملیات بهسازی و تعمیر این پایانه کلید خورد و انشاالله در آینده ای نه چندان دور شاهد بهسازی کامل سرپناه های این ایستگاه جهت استفاده شهروندان شهر میراث جهانی خواهیم بود.