اطلاعیه تجلیل از رانندگان حرفه ای و برتر ناوگان حمل و نقل شهری سراسر کشور به مناسبت هفته حمل و نقل؛

اطلاعیه تجلیل از رانندگان حرفه ای و برتر ناوگان حمل و نقل شهری سراسر کشور به مناسبت هفته حمل و نقل؛

اطلاعیه انتخاب ، معرفی و تجلیل از رانندگان حرفه ای و برتر ناوگان حمل و نقل شهری سراسر کشور به مناسبت هفته حمل و نقل؛

جامعه هدف شامل تمامی رانندگان شاغل در حوزه حمل و نقل درونشهری بار و مسافر دارای مجوز فعالیت از شهرداری ها می باشد.

شاخص های ارزیابی رانندگان حرفه ای برتر عبارتند از:

·        سوابق و فعالیت های حرفه ای (سنوات رانندگی) به ازای هرسال یک امتیاز  (جمعا 25 امتیاز)

·        سوابق و تخلفات رانندگی (استناد به گزارش اجرائیات راهور موجود در پرونده راننده)

·        بررسی وضعت سانحه رانندگی (در صورت مقصر بودن در سانحه فوتی از دور رقبت حذف می شود و در صورت مقصر بودن در دو فقره تصادف جرحی از دور رقابت حذف می گردد.)

·        تشویق ها و تقدیرنامه های دریافتی از سازمان ها و نهاد های صنفی مرتبط با ایمنی رانندگی حرفه ای (شهرستان- استان- کشوری و بین المللی)

·        اقدامات امدادی مرتبط با ایمنی حمل و نقل و کمک رسانی به مردم و سایر رانندگان

·        طرح ایده های خلاقانه در جهت توسعه و ایمنی راه ها (با ارائه اصل تاییدیه مراجع ذیصلاح)

·        دوره های آموزشی مهارت حرفه ای (بغیر از دوره های الزامی و دوره های کارت هوشمند) در سطح شهرستان، استانی و کشوری

·        سلامت شغلی و اخلاق حرفه ای ( در صورت داشتن نمره منفی حذف می شود)

·        مشارکت اجتماعی در جهت توسعه حمل و نقل ایمن (مشارکت محلی، منطقه ای، استانی، کشوری)

 

رانندگان محترم متقاضی لازم است تا مدارک خود را تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 24 آبان ماه 1397 به روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد تحویل نمایند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد