اطلاعیه بازدید مینی بوس های تحت نظارت سازمان؛

اطلاعیه بازدید مینی بوس های تحت نظارت سازمان؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد طرح بازدید فنی مینی های تحت پوشش موسسات مینی بوسرانی (با همکاری پلیس راهور) در روز سه شنبه  ۲۷ شهریور  ۹۷ راس ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱:۳۰صبح در محل پارکینگ سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد صورت می گیرد؛ لذا از رانددگان محترم مینی بوس های تحت پوشش موسسات دعوت می شود راس ساعت معین شده در محل حضور یابند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد