اطلاعیه اصلاح خطوط پایانه دولت آباد سیدگلسرخ

اطلاعیه اصلاح خطوط پایانه دولت آباد سیدگلسرخ

به اطلاع کلیه شهروندان محترم می رساند مسیرهای اصلاحی محدوده امامشهر (پایانه دولت آباد) از ابتدای شهریور ماه سال جاری به شرح ذیل است:

وضعیت سابق:

 ** مسیر ۲۱: «چهارراه بعثت- بلوار امام زاده جعفر- بلوار پاکنژاد- بلوار هفده شهریور- بلوار ولی عصر- میدان انقلاب اسلامی- بلوار کارگر شمالی- خیابان آیت ا... یزدی (۳۰ متری امامشهر)- میدان حج- بلوار امام حسین (ع)- بلوار رسالت- شرکت نفت و بالعکس»

** مسیر ۲۲ «پایانه دولت آباد- بلوار ۲۲ بهمن- بلوار ۱۷ شهریور- بلوار ولی عصر- بلوار امام حسین (ع)- خیابان سجاد- بلوار کارگر- بلوار شیخ کلینی و بالعکس»

** مسیر 26: «پایانه دولت آباد- خیابان شهید رجایی- بلوار امام زاده جعفر- خیابان سیدگلسرخ- بلوار صابر یزدی- پایانه امام خمینی و بالعکس»

 ** مسیر ۵۲: «پایانه دولت آباد- بلوار ۲۲ بهمن- بلوار ۱۷ شهریور- خیابان شیخ کلینی (۲۴ متری)- بلوار شیخ صدوق- خیابان فرهنگ- بلوار امام حسین (ع)- بلوار رسالت- میدان آرمان و بالعکس»

 

 وضعیت اصلاح شده:

 ** حذف مسیر ۲۱

** مسیر اصلاحی ۲۲: «پایانه دولت آباد- بلوار ۲۲ بهمن- بلوار ۱۷ شهریور- بلوار ولی عصر- بلوار امام حسین (ع)- خیابان سجاد– بلوار کارگر– بلوار شیخ صدوق– بلوار شیخ کلینی– میدان آرمان-خیابان آرمان و بالعکس»

** مسیر اصلاحی ۵۲: «پایانه دولت آباد– بلوار ۲۲ بهمن– بلوار پاکنژاد- سه راه حکیمیان- بلوار کارگر- خیابان فرهنگ- بلوار امام حسین– بلوار رسالت- شرکت نفت و بالعکس»

** مسیر اصلاحی 26: «پایانه دولت آباد- بلوار 22 بهمن- بلوارسید رضا پاکنژاد- بلوار سید محمد پاکنژاد- بلوار امام زاده جعفر- خیابان سیدگلسرخ- بلوار شهید آیه الله مدنی- خیابان شهید دستغیب-  بلوار صابر یزدی - پایانه امام خمینی(ره)- خلدبرین»