اصلاح خطوط و جانمایی پایانه درون و برون شهری از اولویت های سازمان است

اصلاح خطوط و جانمایی پایانه درون و برون شهری از اولویت های سازمان است

به گزارش روابط عمومی، محمد رضا شفیعی ریاست سازمان در جلسه ای که با مدیر شرکت حمل و نقل جوان سیر برگزار شد از اصلاح خطوط و جانمایی پایانه های درون و برون شهری در آینده نزدیک خبر داد و گفت علی رغم کمک های دولتی در حوزه نوسازی ناوگان، تعداد 5 دستگاه اتوبوس در سال جاری با بودجه شهرداری یزد خریداری و در حال سرویس دهی به شهروندان می باشد.

در این دیدار سیف الدینی مدیر شرکت حمل و نقل جوان سیر آمادگی خود را در خصوص ارائه خدمات حمل  ونقل شهری اعلام نمود و افزود در صورت اعلام نیاز، این شرکت با تمام ظرفیت نسبت به سرویس دهی به شهروندان اقدام خواهد نمود.  

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد