از اعضای تیم والیبال سازمان تقدیر شد

از اعضای تیم والیبال سازمان تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی، عصر روز شنبه 9 دی از اعضای تیم والیبال سازمان که در مسابقات جام والیبال خانواده بزرگ شهرداری یزد مقام سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داده بودند تقدیر بعمل آمد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد