آزمون مرحله دوم جذب راننده پایه یک و دو توسط سازمان برگزار شد

آزمون مرحله دوم جذب راننده پایه یک و دو توسط سازمان برگزار شد

در پی فراخوان جذب راننده توسط سازمان حمل و نقل بصورت حجمی و ثبت نام تعداد ۴۰۰ نفر متقاضی، آزمون کتبی و عملی داوطلبان برگزار گردید که ازین تعداد ۱۴ نفر از پذیرفته شدگان واجد شرایط گزینش خواهند شد.