ادامه روند برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه رانندگان؛

ادامه روند برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه رانندگان؛

 به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد روند برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه رانندگان مینی بوس و سرویس مدارس تحت نظارت سازمان پس از یک ماه وقفه از هفته دوم مهرماه ۹۸ سال جاری آغاز گردیده و همچنان ادامه دارد.

 این سلسله جلسات آموزشی با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و همچنین مرکز علمی کاربردی شهرداری یزد از اواسط مرداد ماه سال جاری آغاز و بصورت هفتگی در روزهای زوج از ساعت ۹  الی ۱۱ صبح با تدریس اساتید مدعو در مرکز علمی کاربردی شهرداری یزد و در قالب عناوین ۱۰ گانه مهارت‌های مقابله با حوادث غیرمترقبه، رانندگی تدافعی، قوانین راهنمایی و رانندگی، شاد‌ زیستن و کنترل خشم، اخلاق حرفه‌ای، کمک‌های اولیه، امنیت مسافر، آشنایی با شیوه‌نامه‌های انضباطی، تعمیر و نگهداری خودرو و  بیمه ‌و‌ قوانین کار برگزار می‌شود.