اجرای مرحله دوم بازرسی فنی و ایمنی مینی بوس های تحت نظارت سازمان با همکاری پلیس راهور؛

اجرای مرحله دوم بازرسی فنی و ایمنی مینی بوس های تحت نظارت سازمان با همکاری پلیس راهور؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد با هماهنگی های صورت گرفته از سوی واحد اجرایی و بازرسی سازمان، دومین مرحله بازدید سالیانه مینی بوس های تحت نظارت سازمان در روز سه شنبه سوم مهرماه ۱۳۹۷ صورت گرفت؛ این دوره که دومین دوره از چهار دوره بازدیدهای سالیانه می باشد و با همکاری پلیس راهور شهرستان یزد انجام شد، از ساعت 8 صبح روز سه شنبه آغاز و تا ساعت ۱۱ ادامه داشت که طی آن تعداد بیش از 150 دستگاه مینی بوس مورد بازرسی ظاهری، فنی و ایمنی قرار گرفت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد