اجرای طرح چکاپ و پایش سلامت کارکنان محترم شهرداری یزد و سازمان های تابعه؛

اجرای طرح چکاپ و پایش سلامت کارکنان محترم شهرداری یزد و سازمان های تابعه؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل، مرحله اول طرح چکاپ و پایش سلامت کارکنان محترم شهرداری یزد و سازمان های تابعه شامل: آزمایشات خون، شنوایی سنجی و بینایی سنجی، تست ریه و تنفس، فشار خون، ویزیت و معاینه توسط پزشک متخصص ویژه پرسنل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز شنبه ۲۹ دیماه ۱۳۹۷ در محل پایگاه قهرمانی ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار گردید.
 مرحله اول این طرح که با همکاری کمیته تحول، تعالی و آینده نگری هیئت ورزش های همگانی استان یزد برگزار می شود در روز شنبه 29 دیماه برگزار گردید و مرحله دوم آن، ویژه پرسنل این سازمان در روز یکشنبه 30 دیماه 97 برگزار خواهد گردید.