اجرای طرح درب باز در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

اجرای طرح درب باز در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

گزارش تصویری اجرای طرح درب باز دفتر ریاست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد
 
 یکشنبه سوم مرداد ماه ۱۳۹۸
 
 ساعت ۸ الی ۱۲ صبح