اتوماسیون

اتوماسیون

برگزاری جلسه اتوماسیون اداری

نظر به اجرای برنامه های شهرداری یزد در راستای شهروند الکترونیک و شهر الکترونیک و دسترسی شهروندان به خدمات شهرداری یزد و سازمان های وابسته به صورت غیر حضوری و از طریق شبکه الکترونیک و ساماندهی خدمات سازمان های وابسته به صورت الکترونیک و شبکه و اجرایی نمودن آن از سال گذشته تاکنون این چندمین جلسه جهت بررسی مشکلات برنامه های اجرایی و پیشرفت پروژه گردیده است . این جلسه که با حضور معاون سازمان فاوا شهرداری یزد جناب آقای میرشمسی و کارشناسان آن سازمان و همچنین مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی و کلیه پرسنل برگزار شد ضمن بررسی مورد به مورد برنامه های اجرایی و موارد پیش آمده و نقطه نظرات و پیشنهادات تبادل نظر گردید.

                                                                                                                                                                                          روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی