ابلاغ حڪم سیدضیاء حسین زاده بعنوان مدیر پایانه غدیر و مجید مهرابی به عنوان مسئول هماهنگی و پیگیری های ویژه ازسوی رئیس سازمان

ابلاغ حڪم سیدضیاء حسین زاده بعنوان مدیر پایانه غدیر و مجید مهرابی به عنوان مسئول هماهنگی و پیگیری های ویژه ازسوی رئیس سازمان

 به گزارش روابط عمومی سازمان، محمدرضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد، طی احڪام جداگانه، سیدضیاء حسین زاده را بعنوان مدیر پایانه مسافربری غدیر ومجید مظهر نجات مهرابی را بعنوان مسئول هماهنگی و پیگیری های ویژه سازمان معرفی و ابلاغ آن ها صادر گردید.
در بخشی از این حڪم آمده است؛ امید است در ظل توجهات حضرت حق ضمن بهره گیری بهینه از پتانسیل وامڪانات موجود و جلب همڪاری سایر بخش ها در جهت تحقق اهداف این سازمان موفق باشید.
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد